TGAP İl Sorumlusu
10 Ocak 2020

Ecz. Utku BALCI

Başkan Yardımcısı.