Laboratuvar
02 Şubat 2018

Biyokimya Laboratuvarı

Uz. Dr. Ayşen Özarslan
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı

Kabul gören test yöntemleri ve gelişmiş cihazlar kullanılarak en doğru ve güvenilir sonuca ulaşmak birincil hedefimizdir. Güvenilir bir laboratuvar için olmazsa olmaz koşul olan otomasyon sistemi laboratuvarımızda mevcut bulunmaktadır.


Tüm numunelerin barkodlanması, barkod numaraları üstünden işlemlerin yapılması ve test sonuçlarının bilgisayar otomasyon sistemine kayıt edilmesi sayesinde sağlıklı bir laboratuvar hasta arşivine sahip olduğumuz için hastalarımızın laboratuvar takipleride çok rahat yapılabilmektedir.Bunun haricinde bu sistem sayesinde test sonuçları hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Tüm testler için hastalardan örnek alımı ve test işlemleri esnasında disposible (tek seferde kullanılıp atılan) sarf malzemeler kullanılmaktadır. Laboratuvardaki rutin biyokimya, hormon, hemogram cihazlarının kalibrasyon, iç ve dış kalite kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Laboratuarımız 7 gün 24 saat açık olup kan verme ve sonuç alma işlemleriniz için istediğiniz saatte başvurabilirsiniz.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uz. Dr. Özlem Sanci
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Nezaket Kalır
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Geçmişten günümüze farklı türlerde ve insan vücudunun farklı organlarında hastalık yapan bakterilerin etkenlerinin tespiti ve tedavisinde mikrobiyoloji laboratuvarı önemli bir rol üstlenmektedir. Bu birimde enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları ve çeşitli örneklerde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.

 

Patoloji Laboratuvarı

Patoloji laboratuvarında servikovajinal smear ( Pap Smear ), sitolojik ( hücresel ) incelemeler , organların biopsi ve ameliyat materyallerinin  incelemeleri yapılmaktadır. Bunların içinde en sıklıkla  endoskopik mide, kolon ve bütün sindirim sistemi, deri,  prostat, rahimağzı (serviks )  biopsileri, küretaj spesimenleri, rahim, meme, barsak, safra kesesi, appendiks ve tiroid gibi ameliyat ile alınan organların incelemeleri bulunmaktadır.