Acil Servis
19 Eylül 2023

Acil Servis (112)

Acil servisimiz bölgesinde önemli bir fonksiyona sahip olup, başvuran hasta sayısı açısından diğer kendisine muadil hastanelerin ortalamalarının oldukça üzerindedir.Kısa süreli müşahedeler, yoğun bakım ön hazırlığı, travma ve genel yaralanmalar gibi tüm acil müdahaleleri başarıyla uygulayacak deneyimli kadro ve gerekli teknik donanım hastanemiz acil servisinde mevcuttur. Modern tıbbi cihaz ve yatak başı monitörleri ile donatılmış olan acil servisimizde 24 saat boyunca laboratuvar tahlillerinin ve radyolojik tetkiklerin yapılması mümkündür. Hastanemiz acil servisine başvuruda bulunan her hasta acil servis doktoru ve hemşiresi tarafından değerlendirilmekte, uygun tetkik ve tedavisi hemen yapılmakta, konsültasyon gerekiyorsa ilgili branş hekiminin zaman kaybetmeksizin duruma müdahale etmesi sağlanmaktadırAcil servis ünitesi; ilk müdahale için her türlü ekipmana, doktora ve teknisyen kadrosuna sahip ambulans hizmetleri ile desteklenmektedir. Hastaneye gelen acil çağrı ile 24 saat göreve hazır durumda olan ambulans ekibi, derhal harekete geçmektedir. Hastaya ulaşıldığı zaman gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra en güvenli ve seri şekilde hastaneye transferi sağlanmaktadır.