Hasta Rehberi ve Ziyaret
19 Eylül 2023

Hasta Rehberi ve Ziyaret

SGK'lı Hastalar: Kimlik  Belgeleri ile , muayene sıra numarası alabilmektedirler. Doktor muayenesinden geçen hastalar yatışlarına karar verilirse hasta direkt olarak yatış verilen servise giderek işlemlerini yapar.

ÜCRETLİ Hastalar; Poliklinik muayenesinden sonra yatış verilirse vezneye avans ücret yatırılır. Kimlik belgesiyle hasta kabule gidilir. İşlemleri tamamlanır ve yatacağı servise yönlendirilir.

      Not :  Yatış işlemlerinde Hasta Kabulde kimlik ve sağlık karnelerinin fotokopileri gerekmektedir. Yatış işlemleri  mesai saati içinde hasta kabul, mesai saati dışında nöbetçi memur tarafından tamamlanmaktadır.

HASTA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

SGK'lı olan hastaların; çıkış evrakları hekim tarafından hazırlanır. Taburcu işlemleri serviste yapılır.

      Ücretli hasta ise; vezneye ücreti yatırıp faturasını alır.

      Başka bir kuruluşa sevk edilmişse; hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır. Epikriz raporu hazırlanarak sevk kâğıdı ile birlikte hastanın gideceği üniteye sevki sağlanır.

___________________________________________________________________________________________________________

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

  Bozüyük Devlet Hastanesinde   size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Burada hasta olarak siz;

      1. Saygın bir hizmet almak,

      2. Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili olarak bilgi isteme ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak,

      3. Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini tanımak,

      4. Hastalığınız ve tedavinizle ilgili bilgilerin gizli tutulmasını isteme,

      5. Mahremiyetinize özen gösterilmesini isteme,

      6. İstediğinizde sorumluluğu size ait olmak şartıyla tedavinizi reddetme ve durdurma hakkınızı kullanmak,

      7. Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşmak,

      8. Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek,

      9. Doktorunuz gerekli görmüşse, hastanenin işleyişine uygun olmak şartıyla refakatçi bulundurma,

      10. Hastanenin belirlediği kurallar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme,

      11. Hastanemiz hasta hakları birimine yapacağınız başvuruların sonucunu almak

      Haklarına sahipsiniz.

___________________________________________________________________________________________________________

HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

 Bozüyük Devlet Hastanesinden  en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

      Sorumluluklarınız;

      1. Kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb gibi gerekli evraklardan herhangi birinin kayıt işlemleri için hazır bulundurmak,

      2. Şimdiki ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,

      3. Tedavilerinizi yapan  kişilerin önerilerine uymak,

      4. Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,

      5. Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,

      6. Çevrenizdekilere, diğer hastalara ve personele saygılı olmak,

      7. Hastanenin ziyaretçi kurallarına ve diğer kurallarına (fiziksel ve sözlü saldırılarda bulunmak, sigara içmek, alkol ve diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymak,

      8. Sağlık sigortası vizenizi zamanında yaptırmak,

      9. Sosyal güvenlik veya kişisel bilgilerinizde bir değişiklik varsa, evraklar eksikse bunları gidermek,

      10. Ücretli hasta iseniz ödemelerinizi zamanında yapmak,

      11. Personelle işbirliği içinde olmak, sorumluluklarınız bulunmaktadır.

___________________________________________________________________________________________________________

REFAKATÇİ KURALLARI

      1. Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

      2. Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

      3. Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

      4. Refakatçi için hasta kabulden veya servis sekreterliğinden refakatçi kartı alınması gerekir.

      5. Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

      6. Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

      7. Bazı servislerde refakatçi uygulaması yoktur. (Yoğun bakım vb. )

      8. Bu ana kurallar dışında her servisin ya da hastanın durumuna göre özel refakatçi politikası oluşturulabileceği unutulmamalıdır.

      9. Kadın Doğum servisimizde erkek refakatçi kabul edilmemektedir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KURALLARI

      1. Bozüyük Devlet Hastanesine gelirken gereğinden fazla eşya getirmeyiniz.

      2. Aracınızda değerli eşya bırakmayınız.

      3. Kapı ve camlarınızın kapalı olduğundan emin olunuz.

      4. Herhangi bir eşyanızın kayıp olması veya çalınması halinde en yakın güvenlik görevlisinden yardım isteyiniz.

      5. Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, fazla para vb. ) yanınızda getirmeyiniz.

      6. Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde güvenlik görevlilerini haberdar ediniz

___________________________________________________________________________________________________________

ŞİKÂYETLERİNİZİ NASIL YAPABİLİRSİNİZ

      Hasta veya yakınları tıbbi bakım, evrak işlemleri veya yataklı kurum hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetlerini yazılı olarak bildirebilirler.

      1. Herhangi bir şekilde hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız hastanemizin Hasta Hakları Birimine bizzat müracaat ederek,

      2. 184 Nolu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezini (SABİM) arayarak,

      3. Sağlık Bakanlığı'nın www.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan hasta şikayet bildirim formunu doldurarak şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

      4. Hasta hakları birimine yaptığınız yazılı başvurular, yönetmeliğe uygun olarak  hasta hakları kurulu tarafından değerlendirilip sonucu yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

   Bozüyük Devlet Hastanesi   sağlık hizmetinin kalitesini sürekli iyileştirmek amacını benimsemiştir. Hizmetlerin aksamadan ve istenilen şekilde verilebilmesi için gösterdiğiniz desteğe ve anlayışa teşekkür ederiz.