Sağlık Kurulu
05 Ocak 2023

Sağlık Kurulu Randevuları; Hastanemiz Sağlık Kurulu Birimince 0 228 314 00 85 telefon numarası üzerinden 1506 dahili numarasıyla ya da bizzat Sağlık Kurulu Birimine başvurarak oluşturulmaktadır. Hastanemizde Sağlık Kurulu her hafta çarşamba günleri toplanmaktadır. Sağlık Kuruluna başvuran ilgili kişilerin sabah saat 08:30’da muayene kayıtları açılır ve ilgili polikliniklere yönlendirilir. Saat 12:00’a kadar muayene işlemlerini bitirip dosyasını teslim eden kişiler, aynı gün 13:30 itibariyle sağlık kurulunca değerlendirilmeye alınmaktadır. Ancak işlemleri tamamlanmayan kişiler, işlemlerini tamamladıktan sonra, sıradaki sağlık kurulu günü değerlendirilmeye alınacaktır.

Hastanemizce aşağıdaki Sağlık Kurulu Raporları verilmektedir;

A-Erişkinler için Engelli Sağlık Kurulu Raporları ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim (ÇÖZGER) Raporları

1 - Engelli İstihdamı

2 - Engelli Evde Bakım Aylığı

3 - Vergi İndirimi (Vergi Dairesi’nden alınacak resmi yazı ile müracaat edilmesi gerekmektedir)

4 - ÖTV-MTV İndirimi (Ücretli)

5 - Özel- Destek Eğitimi Raporları (ÇÖZGER)

Erişkinler için Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim (ÇÖZGER) Raporu müracaat esnasında getirilmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

1-Kimlik fotokopisi.

2-Resmi sevk yazısı yoksa, dilekçe sağlık kurulunca verilecektir.

3-Daha önce hastalık(lar)la ilgili alınmış epikriz, ilaç raporu, süresi geçmiş engelli raporları, tıbbi evraklar.

4-Müracaat günü, eczaneden alınmış, kullanılan ilaçlara dair ilaç dökümü (Kullanılan ilaç yok ise boş liste getirilecektir).

5-Geçerli ÇÖZGER veya Engelli raporu olanlar; yeni bir engel durumunun veya özel gereksinimin ortaya çıktığını ilgili branş hekiminin sevki ile belgeleyerek müracaat etmek zorundadır.

(Bakınız: Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Madde 11/4
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Madde 11/4  )
(Ücretsiz olarak alınan Engelli Sağlık Kurulu ve ÇÖZGER Raporlarında engel oranının %0 çıkması veya özel gereksinimin olmaması durumunda, verilen hizmetlerden ücret talep edilmektedir.)
Bakınız: Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi, 

Ek1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları Madde 11/ğ/4) B-Durum bildirir sağlık kurulu raporları (ücretli)

1 - Silah Ruhsatı

2 - Ateşleyici ve Patlayıcı Madde Yeterlilik Belgesi

3 - Özel Güvenlik

4 - İşe/Memuriyete Giriş

5 - Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışır/Çalışamaz

6 - Üniversiteye Giriş

7 - Koruyucu Aile/Evlat Edinme

8 - Huzur Evi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giriş

Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu müracaatı esnasında getirilmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

1-Kimlik fotokopisi.

2-Resmi sevk yazısı yoksa, dilekçe sağlık kurulunca verilecektir.

3-Daha önce hastalık(lar)la ilgili alınmış epikriz, ilaç raporu, tıbbi evraklar.

4-Müracaat günü, eczaneden alınmış, kullanılan ilaçlara dair ilaç dökümü (Kullanılan ilaç yok ise boş liste getirilecektir).

5-Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir).

6-Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları ücretli raporlardır ve rapor ücreti nakit olarak hastane veznesine ödenir. Bakınız: Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi EK-2