Anne Dostu Hastane Kriterleri
08 Ağustos 2018
Anne Dostu Hastane Programı

Amaç: Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir.

Anne Dostu Hastane Kriterlerimiz

1-Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. 

Gebeliğiniz boyunca ayda bir dönem toplam dört günden oluşan “Gebe Okullarımızda” gebelik ve doğum sürecini güvenli bir şekilde karşılayabilirsiniz.

2.Verilen hizmet, gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini de  kapsamaktadır.

 • Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilmekte,
 • Gerekli bilgilendirmeler “Aydınlatılmış Onam Form” ları ile yapılmakta, bu formlar gebelerimize okutulup imzalatılmaktadır. Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi sağlanmakta ve  Gebelerimiz de  doğumlarının  planlanmasına katkıda bulunabilmektedir.

3-Hastanemizde poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır.

 • Doğum Hizmetlerimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
 • Hastanemizde güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Düzenli yapılan iç denetimler ile  verdiğimiz hizmet ve bakımın kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.

4-Gebelerimizin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır.

 • Bu süreçte Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanması amacıyla yanına uygun bir refakatçi seçebilmesi yönünde “Gebe Okullarımızda” bilgilendirme yapılmaya başlanmış, seçilen refakatçilerin bilgilendirilmesi yapılarak doğum sürecinde gebelerimize duygusal destek sağlanması hedeflenmiştir.
 • Gebelerimiz Doğum Ünitemizde kendilerine ayrılan odada rahatça yürüyebilmekte ve  hareket edebilmektedir.

5- Kanıta dayalı olmayan müdahaleler tıbbi gereklilik durumları dışında rutin olarak uygulanmamaktadır.

 • Gebelerimize  Anestezi Uzman Hekimleri ve Diyetisyenimiz kontrolünde “Doğum Diyeti” verilmekte, beslenme ve sıvı alımları kesilmemektedir.

6-Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

 • Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler donanımlı bir ekip tarafından verilmektedir.

7- Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmaktadır.

 • Verilen Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmektedir.
 • Tıbbi gereklilik varlığında hasta stabilize edildikten sonra sevk 112 Acil Yardım Ambulans sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

8- Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olarak verilmektedir.

 • Annelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmakta  ve devamı desteklenmektedir.
 • Lohusalarımız normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmakta ve  postpartum bakım almaktadırlar.

9-Çalışanlarımızın bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik hizmet içi eğitimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca Çalışanlarımız referans materyallere 24 saat erişebilmektedir.

10-Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmakta ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.