Görüntüleme Teknikleri
19 Eylül 2023

Görüntüleme Teknikleri
(MR) Manyetik Rezonans
Vücutta ayrıntılı resimler oluşturmak için güçlü mıknatıslar, radyo dalgaları ve bilgisayarın kullanıldığı bir testtir. Emar sıklıkla hastalıkları teşhis etmek veya tedaviye verilen yanıtı takip etmek için kullanılır. sistem Trioid, meme tetkikleri en erken cinsiyet belirleme ve girisimsel USG tetkikleri yapilmaktadir.


Direkt ve Endirekt Röntgen 

Ultrasonografi, Mammografi, Bilgisayarli Tomografi gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak tedavi öncesi teşhis sağlanmaktadır. Her türlü Konvansiyonel tetkikler ve gelismis utrasonografi cihazlari ile jinekolojik, obstetrik üro genital sistem Trioid, meme tetkikleri en erken cinsiyet belirleme ve girisimsel USG tetkikleri yapilmaktadir.

 

Ultrasonogrofi Üst batin USG, alt batin pelvis USG, tüm batin USG, transfrontanel kranial inceleme, tiroid USG ( tiroid bezi ve hastaliklari ), boyun yumusak doku, meme USG, toraks USG, kalça USG, obstetrik USG, jinekolojik USG, scrotal USG, üriner sistem USG.

 

Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı tomografi(BT) x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.Kemik Dansitometresi Kemik yoğunluk ölçümüdür. Başka bir deyişle kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir.Mamografi 
Memede, muayene ile saptanamayacak kadar küçük anormalliklerin tespit edilmesi amacıyla uygulanan mamografi yönteminde elde edilen sonuç, meme kanseri tanısında büyük önem taşımaktadır. Mamografi, memenin filmini çeken özel bir cihaz. Meme kanserinin teşhisindeki en etkin görüntüleme yöntemlerinden biridir.