HASTANEMİZDE ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİ AÇILDI
09 Şubat 2022
ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİ

Çocuk Gelişimi Birimi, Sağlam Çocuk Polikliniği ile iş birliği içerisinde hizmet vermektedir.  çocuk polikliniği ve Sağlam Çocuk Polikliniği’nde takibe alınan ve/veya takipte olan çocukların gelişimsel değerlendirilmesi ve çocuk merkezli aile danışmanlığı hizmetlerinin alınması için yönlendirmeleri yapılmaktadır.

 

ÇOCUK GELİŞİMCİ/ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI KİMDİR ?

Çocuk Gelişimcisi ya da çocuk gelişimi uzmanı çocuk gelişimi alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan sağlık lisansiyeri olarak mezun olan; çocukların sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri bunun yanında yaşam kalitelerinin artırabilmesi amacıyla doğumdan başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar (0-18 yaş) tipik gelişim gösteren, özel gereksinimli, korunmaya muhtaç, gelişimsel risk altındaki ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarında ( bilişsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim) çocuğu gelişimsel açıdan değerlendirerek, çocuk sağlığı izleminde rol alan, destekleyici programlar geliştiren, hazırladığı gelişimsel takip programları ile çocukların gelişimsel takibi ve objektif değerlendirmesini yapan tüm bunlar doğrultusunda çalışma konuları hakkında aileye çocuk merkezli danışmanlık yapan profesyonellerdir.   

ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİNDE NE UYGULANIR ?

Çocuklarda karşılaşılan davranış bozuklukları,(Enürezis (alt ıslatma), enkoprezis (dışkı kaçırma), parmak emme, tırnak yeme, yalan söyleme, çalma davranışı, öfke-saldırganlık problemi, dil-konuşma bozuklukları, kekemelik, yeme bozukluğu, kardeş kıskançlığı, inatlaşma, sınır-mola, sanal ortam bağımlılığı, uyku bozuklukları, tuvalet eğitimi, gece korkuları, okul fobisi, çocukluk çağı mastürbasyonu gibi) ile aileye klinik danışmanlık yapılıp çocuğun takibi sağlanır, ergenlik sorunlarında ise (içe kapanıklık, aileden uzaklaşma, yeme bozuklukları, kaygı gibi) ergenlerle görüşmeler yapılıp takibe alınır. Çocukların genel gelişim değerlendirmelerinin yanı sıra büyüme ve gelişme döneminde ebeveynlerin destek almak istedikleri kritik dönemlerde olmaktadır. Bu doğrultuda çocuk ve ailenin ihtiyaçlarına yönelik gelişim destek önerileri verilmekte ve izleme alınmaktadır. Birimde çocukların gelişimleri serbest oyun ve gözlem yöntemleriyle değerlendirilmekte bunun yanında objektif tarama testleri uygulanılmaktadır, bunlar;

1.DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

2.AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)

3.GESELL GELİŞİM TESTİ

4.PEABODY RESİM KELİME TESTİ

5.METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

6.PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ dir.

 

Çocuk Gelişimi Birimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarının yönlendirdiği hastalara ayaktan randevusuz olarak hizmet vermekte ve gerektiğinde takiplerini yapmaktadır.