Sağlık Kurulu
02 Şubat 2018

Sağlık Kurulu

HEYET GÜNLERİ

Heyet haftanın Salı ve Perşembe günleri saat 13.30' da toplanmaktadır.

İSTİRAHAT RAPORLARI
1.Hasta ilgili hekime gider, hekim hastaya uygun gördüğü istirahat raporunu yazar. Diğer ilgili branş doktoru olmak üzere iki doktora daha imzalatır.
2. Hasta 2 resim, işgöremezlik belgesi, vizite kağıdı, tutanak ve gerekli tetkiklerle evraklarını sağlık kuruluna teslim eder. Resimsiz 1 adet evrak hastaya teslim edilir.
3. Resimli evrak ise vizite kağıdı, işgöremezlik belgesi, tutanak üst yazıyla birlikte SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE gönderilir.
4. Hasta daha sonra Sigorta Müd. rapor ücretini alır.
5. İş kazası istirahat raporları belirtilen günlerde heyete girer. Heyet sonrası raporu alır. Diğer istirahat raporları (3 hekimli) hemen verilmektedir.

ÖZÜRLÜ (DEFTERDARLIK 2022 VE VERGİ İNDİRİMİ İÇİN) RAPORLARI
1. Hasta vergi dairesi başk. üst yazı getirir. Başhekim yardımcısına imzalatır ve evrak kayıta kaydettirir.
2. Nüfus cüzdanının fotokopisi, 5 fotoğraf, vizite kağıdı ile sağlık kuruluna müracaat eder.
3. Sağlık kurulundan heyet kağıdı düzenlenir. Hasta nöroloji, psikiyatri, dahiliye, genel cerrahi, göz, kbb pol. muayene olur.
4. Muayene bittikten sonra Sağlık Kuruluna gelir ve evrak kontrolü yapılır.
5. Hasta belirtilen günde heyete girer, raporda özür derecesi (%) belirtilir.
6. Sağlık Kurulu tarafından üst yazı yazılır ve evraklar vergi dairesi başkanlığına gönderilir.
7. Vergi Dairesi Başk. evrakları Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye Bakanlığı tarafından hastanın kendisine bilgi verilir.
8. Özürlü raporları heyet bitimini takiben saat 15.00 - 15.30 arasında verilmektedir.

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERİLEN RAPORLAR
1. Hasta yakını tarafından sağlık kurulundan verilen dilekçe doldurulur. Baştabip Yard. dilekçesini havale ettirir ve evrak kayıta kaydettirir.
2. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4 fotoğraf, bakım belgesi getirir.
3. Sağlık Kurulunda evraklar düzenlenir. Nöroloji, psikiyatri, dahiliye, hariciye, göz, kbb ve duruma göre fizik tedavi polk. muayene olur.
4. Evraklarını Sağlık Kuruluna teslim eder, belirtilen günde heyete girer.
5. Özürlü Raporları heyet bitimini takiben saat 15.00 - 15.30 arasında verilmektedir.

MALULEN EMEKLİLİK
1. Hasta sigorta il müd. aldığı üst yazısı, nüfus cüzdan fotokopisi ve 3 fotoğraf ile birlikte sağlık kuruluna gelir.
2. Hastanın evrakları düzenlenir. 13-14 poliklinik sırası verilir.
3. İşlemleri bittikten sonra hasta evraklarını Sağlık Kuruluna teslim eder.
4. Hasta belirtilen günde heyette değerlendirilir.
5. Gerekli evraklar üst yazı ile beraber sigorta müd. gönderilir.

SİLAH RUHSATI
1. Hasta dilekçe ile müracaat eder. Başhekim yardımcısı havale eder ve evrak kayıda girer.
2. Nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 fotoğraf ile sağlık kuruluna gelir.
3. Hariciye, Dahiliye, nöroloji, psikiyatri, göz, kbb, ortopedi poliklinik için evrak düzenlenir.
4. Vezneye 7 poliklinik ücreti ile sağlık kurulu ücreti öder, poliklinik muayenesi bittikten sonra evrak kontrolü yapılır.
5. Hasta heyete girer.
6. Silah Ruhsatı heyetten sonra 15.30 - 16.00 saatleri arasında verilmektedir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ RAPORU
1. Hasta dilekçe ile başhekim yardımcısına havale ettirir ve evrak kayıda kaydettirir.
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 fotoğraf ile sağlık kuruluna müracaat eder.
3. Dahiliye, Hariciye, Nöroloji, psikiyatri, ortopedi, göz, kbb gitmek üzere heyet evrağı düzenlenir
4. Vezneye 7 adet poliklinik ücreti ile sağlık kurulu ücreti ödenir. Poliklinik muayenesi bittikten sonra evrak kontrolü yapılır. Hasta belirtilen günde heyete girer.
5. Güvenlik görevlisi raporu heyetten sonra 15.00 - 16.00 saatleri arasında verilmektedir.